Financiranje na obroke za pravne osebe*


Klasični oz. operativni leasing za vse *oblike pravnih oseb  (d.o.o., d.n.o., k.d., s.p., d.d., zavodi, šole, javne ustanove)
 • brez pologa in plačila DDV vnaprej
 • minimalna vrednost opreme od 500 EUR neto navzgor!
 • možnost odplačila od 12 do 60 mesecev (obrokov)
 • brez stroškov odobritve 75 EUR brez DDV do vrednosti 5000 EUR brez DDV
 • odobritev v 2 urah! 
 • mesečna anuiteta se ne spreminja in je vedno enaka
 • odločitev o odkupu, zamenjavi, vračilu šele po koncu obdobja

 • Klasični oz. operativni leasing je oblika financiranja nakupa, kjer leasingodajalec kupi 
  predmet leasinga po izbiri leasingojemalca in mu ga da v uporabo. Pri klasičnem leasingu 
  lahko leasingojemalec postane lastnik predmeta po plačilu odkupne vrednosti po koncu 
  leasing obdobja, oziroma se mu daje možnost za odkup med celotnim trajanjem leasinga.

  Klasični leasing podjetjem omogoča več možnosti zaradi neposrednega učinka na hitrejše 
  prilagajanje podjetij potrebam trga, ter zelo hitro povečanje konkurenčnosti in produktivnosti.

  Takšna oblika financiranja je namenjena: vsem oblikam pravnih oseb, ki z investiranjem v 
  osnovna sredstva skrbijo za svojo konkurenčnost, bančne kredite pa uporabljajo kratkoročno 
  za obratna sredstva.


  Pri klasičnem leasingu se leasingojemalcu dajejo naslednje možnosti pred oziroma po 
  sklenitvi pogodbe:

  • vrnitev predmeta po koncu leasing obdobja
  • odkup po koncu leasing obdobja 
  • zamenjava za novejši 


  Prednosti poslovnega najema:

  • bonitetna ocena podjetja se ne zmanjšuje
  • lastna finančna sredstva podjetje usmerjajo v produktivnost
  • podjetje prejme stroškovni račun za najem (vstopni DDV)
  • podjetje nima stroškov amortizacije, saj ne gre za osnovno sredstvo
  • ob sklenitvi pogodbe brez vnaprejšnjega plačila DDV
  • takojšnja uporaba opreme

  Ob sklenitvi so potrebni naslednji podatki:

 • ime in priimek odgovorne osebe oz. direktorja
 • kopija osebnega dokumenta in EMŠO
 • ID za DDV pravne osebe
 • številko faksa in stacionarnega telefona - kontaktne osebe
 • e-maill naslov - kontaktne osebe, spletni naslov podjetja
 • številko TRR in pri kateri banki je odprt račun s katerega bodo plačila